Friday, August 21, 2009

Lolo's 26th Death Anniversary

It's really different now. Lola wasn't there :(

But today didn't feel like a Ninoy day, the Cory spirit was very much alive in all of us. Sorry Lolo. We love you and remember your sacrifices but Lola's passing is still so fresh.

It was the first time I went back to Manila Memorial Park since August 5. Still so many people visiting!!!

I even got a gift from someone. Really touching. I have to return the favor :)

Anyway, I'm getting sentimental... gtg for now.

2 comments:

joy capuloy reyes said...

Hi, I wrote this for your Lola and I am giving it your family as a small gift to show in my own little way how I appreciate all her efforts and sacrifices. Pls say hello to Kris for me.(",)

Sa Iyo, Tita Cory

Salamat sa kadakilaang bilang ina ay ibinahagi,
Sa lahat sa amin na walang pasubali

Sa pagpapahalaga sa tao sa iyong paligid,
Ang iyong tulong ay di mo ipinagkait.

Sa pagpapakita ng totoong sarili,
At kahit mayaman ay napakasimple.

Sa busilak mong pusong sadyang inilaan,
Sa paglilingkod sa ating bayan.

Sa malinis na hangaring bansa’y mapaunlad,
Sadyang ikaw, Tita Cory ay walang katulad.

Sa demokrasyang sinupil ng isang angkan,
Na buong puso mong ipinaglalaban.

Sa kalayaang kay tagal na ating minimithi,
Sa pagbabalik nito sa ating lahi.

Sa pagpapaalala sa buong sambayanan,
Na ang pagka Filipino ay dapat ipagyabang.

Sa pag-asang hatid sa mga mamamayan,
Kung paano labanan ang karukhaan.

Sa pagtuturo sa aming laging magdasal,
At tuwina’y sa Diyos, dalangin ay umusal.

Sa pagpapakita sa aming napakahalaga,
Na isapuso ang pananalig sa Kanya.

Sa katapangang iyong ipinakita sa lahat,
Sa harap ng kahit anong paghihirap.

Sa pag-ibig na alay mo sa bayan,
Sa pagmamahal mong tila walang hanggan.

Higit sa lahat, sa legacy mong sa amin ay iniwan,
Na mahalin ang bayan at wag pagnakawan.

Salamat, Tita Cory…

At sa iyo ay paalam.

By: Joy C. Reyes completed-08.12.09

August 16, 2009 2:49 AM

mary said...

hi jiggy,

this is coming on the heels of failing to do anything to mark last friday's event, so i'm thinking of bringing my staff to the aquino center in tarlac in the coming months, to be motivated and inspired ourselves to work towards the good of this country since as your lola would often say, we only have one!:)